Algemeen

Iemand die Autisme, PDD-NOS, ADHD of het Syndroom van Asperger heeft leert en denkt op een andere manier dan iemand die dat niet heeft. Daardoor lopen ze in de huidige maatschappij nogal eens tegen problemen of onbegrip aan. Het rijbewijs halen komt op een moment ook aan de orde. Omdat het verkeer erg hectisch is kan iemand met Autisme, PDD-NOS, ADHD of het Syndroom van Asperger daar meer moeite mee hebben.

Dat betekent zeker niet dat het behalen van een rijbewijs onmogelijk is! Integendeel  deze leerlingen kunnen juist prima deelnemen aan het verkeer.

De lessen zullen echter wel moeten worden afgestemd aan de andere manier van waarnemen, handelen en denken.

Bij een normale rijschool zal men vaak op onbegrip stuiten waardoor de lessen moeizaam of juist frustrerend verlopen.  De gevolgen hiervan mogen duidelijk zijn, o.a. kan men onnodig meer lessen nodig hebben, of de rijopleiding wordt vroegtijdig gestaakt.

Rijschool van Zuylen uit Oss en Verkeersschool Bakker hebben hierin hun krachten gebundeld.

Eric Bakker, Colin Eijkemans, Bas Bakker en Chris-Jan Spronk van verkeersschool Bakker , Janny van Zuylen, Maik van Zuylen en Adelmo Marcolina van  Rijschool van Zuylen hebben een aantal trainingen gevolgd om leerlingen met een van deze stoornissen beter te kunnen begeleiden.  

Autisme adhd rijles

Tevens zullen zij regelmatig bijscholingen blijven volgen en onderling overleg hebben om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door deze trainingen begrijpen zij  de manier van denken, handelen en waarnemen beter en kunnen zij de lessen hierop kunnen aanpassen om zo de weg naar het rijbewijs succesvol te laten verlopen.